หน้าแรก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. ของบประมาณประจำปี

1. แบบฟอร์มรายการและกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. แบบฟอร์มแสดงการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. แบบฟอร์มการแจกแจงรายละเอียด (ตัวคูณ)

4. แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ 15 ขั้นตอน)

5. แบบฟอร์มกรอบวงเงิน 62-65

6. แบบฟอร์ม 15 ขั้นตอน (ภาคผนวก)62(ใช้)

2. เงินรางวัล

1. แบบรายงานการตรวจสารต้องห้ามของนักกีฬา ตามแบบฟอร์ม NSDF 02

2. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล ตามแบบ NSDF 01

3. เอกสารขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล

3. พัฒนากีฬา

1. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563

2. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2563

3. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2562

4. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

5. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2562

6. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ 4/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562

7. บันทึกรายละเอียดคำของบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562 - 2565)

8. สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2562

9. แบบฟอร์ม 15 ขั้นตอน รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. แบบฟอร์ม แสดงการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11. แบบฟอร์ม รายการและกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. ทุนการศึกษา

1. การติดตามและประเมินผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

2. การติดตามและประเมินผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

3. กำหนดการและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบในการทำสัญญา

4.สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา และการเข้าร่วมอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 256

5. ตัวอย่างการเขียนสัญญารับทุนการศึกษา

6. แบบประเมินผลการศึกษาของนักกีฬาที่ได้รับทุน (ปผ.1-ปผ.2)

7. สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ต่างประเทศ

8. สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬาฯ ประถมศึกษา-ปริญญาตรี

9. สัญญาการรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬาฯ ปริญญาโท-ปริญญาเอก

10. แบบประเมินผลการศึกษาของบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับทุน (ปผ.4)

11. แบบประเมินผลการศึกษาของบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับทุน (ปผ.3)

12. คู่มือการรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

13. เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับทุนต่อเนื่อง

14. แบบคำขอการรับทุนการศึกษา 2565

5. สวัสดิการ

1. แบบ สก.8 กรอกประวัตินักกีฬาทุพพลภาพ 2559

2. แบบ สก.7 ทุพพลภาพ 2559

3. แบบ สก.6 ทุนการศึกษา 2559

4. แบบ สก.5 ขออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บป่วย 2559

5. แบบ สก.4 ช่วยครอบครัวกรณีเสียชีวิต 2559

6. แบบ สก.3 กรอกประวัตินักกีฬาทั่วไป 2559

7. แบบ สก.2 สวัสดิบรรเทาความเดือดร้อน 2559

8. แบบ สก.1 ค่ารักษาพยาบาล 2559

9. แบบ 7105 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล กกท.

6. อื่นๆ

1. ประกาศรับสมัครจังหวัดเลือกกรรมการบริหารกองทุน 2563

2. ใบสมัคร คกก.4 จังหวัด สมัครเลือกกรรมการบริหารกองทุน

3. ขั้นตอนเลือกตั้งจังหวัด

4. ใบสมัคร คกก.3 สมัครเลือกกรรมการบริหารกองทุน

5. ประกาศรับสมัครเลือกกรรมการบริหารกองทุน

6. คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

7. คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

8. แบบฟอร์มประวัติสมัครผู้ทรงคุณวุฒิกองทุน

9. ประกาศรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

10. ใบสมัครผู้จัดการกองทุน

11. ประกาศการรับสมัครผู้จัดการกองทุน

12. แบบฟอร์มบันทึกภายใน กองทุน NSDF

13. หัวจดหมายกองทุน (ปรับใหม่) NSDF

14. แนวปฏิบัติการออกหนังสือ และบันทึกกองทุน NSDF

15. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ หมวดเงินรางวัล

16. แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบสารสนเทศ หมวดเงินรางวัล

17. คู่มือ​การขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

18. คู่มือ​การขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

19. คู่มือ​การใช้งาน​ระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการและทุนการศึกษากองทุนพัฒนา​การกีฬาแห่งชาติ

20. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุน

21. แบบฟอร์มหนังสือตราครุฑ

22. แบบฟอร์มหนังสือรายงานผลการดำเนินการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า