ปฏิทินกิจกรรม “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”

( National Sports Development Fund )

 

ทดสอบ Event-03

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม....