การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา 2561 ได้มีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรับทุนได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)