แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” กกท. ได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุจากการแข่งขัน โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มมเรียกร้องสินไหม ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)