“ ประกาศข่าวการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุน จำนวน 1 อัตรา ”

“ ประกาศข่าวการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา ”

กองทุน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถรับเอกสารใบสมัครรวมทั้งการยื่นเอกสารการสมัคร ได้ที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 5 เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันที่19 มีนาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2186 7540, 0 2186 7598 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)