กองทุน…ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ปีการศึกษา 2562

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศรีวรา โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ :

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)