นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย สมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เป็นผู้สมัครคนแรกที่เดินทางมาสมัคร รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ณ สำนักงานกองทุน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การรับสมัครเลือก กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” กำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฯ ในเวลา 08.30- 16.30 น. ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฯ เวลา 09.00 – 12.00 น. และนับคะแนนให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบ ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)