รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ภาคเที่ยง 27 กันยายน 2560