นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน

นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัคร จะเปิดให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และหลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเป็นวันลงคะแนนและตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด