คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิสทัวร์ ประจำปี 2024 ซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF

 

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิสทัวร์ ประจำปี 2024 ซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF

พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิสทัวร์ ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และรับฟังการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามกรอบภารกิจหลัก ซึ่งการจัดแข่งขันโครงการดังกล่าวมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 200 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชาวไทย จำนวน 60 คน นักกีฬาชาวต่างประเทศ จำนวน 140 คน และได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ให้การต้อนรับ

#NSDFUPDATE

#NSDF

 

#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

#NSDFWEARETHEPOSSIBLE

 

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง

Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

Instagram : nsdfthailand

X(Twitter) : NSDFThailand

TikTok : nsdfthailand

เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)