กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการ Bangsaen Grand Prix 2024

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการ Bangsaen Grand Prix 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการ Bangsaen Grand Prix 2024 ณ สนามเฉพาะกิจบางแสน จังหวัดชลบุรี ในการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ได้มีการเยี่ยมชมห้องควบคุมการแข่งขัน(RACE CONTROL) Back of the house และรับฟังการรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามกรอบภารกิจหลัก โดยมีผู้จัดการแข่งขัน(บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด)และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)