ประกาศ ยกเลิกการจัดจ้างระบบประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)