กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL Finals 2024

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL Finals 2024
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL Finals 2024 และร่วมมอบรางวัลในการแข่งขันให้นักกีฬา นำโดยนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL Finals 2024 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท.
แรงสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมอยู่เคียงข้างวงการกีฬาไทย
ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)