ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)