ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗