กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนเพื่อสนับสนุนและต่อยอดการเล่นกีฬา โดยมี นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/aupxnNYJJE5cxKnh/

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)