ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม “มหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ฟุตบอล ๙ คน อุมมะห์คูระคัพ ครั้งที่ ๑๒”