ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม “การแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ แดนใต้สัมพันธ์”