ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))