กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปี 2567 ทุนใหม่

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปี 2567 ทุนใหม่
โดยนักกีฬาที่สนใจให้ยื่นแบบคำขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานไปที่สมาคมกีฬาต้นสังกัด เพื่อสมาคมกีฬาจะได้คีย์คำขอทุนให้ในระบบ
เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ
#NSDF
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#NSDFWEARETHEPOSSIBLE

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)