บรรยากาศภายในงานการจัดอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่) ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

บรรยากาศภายในงานการจัดอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่) ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ต้นน้ำของความสำเร็จคือความฝันและความมุ่งมั่นที่ได้รับการสนับสนุน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นให้เป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/share/v/QYt9b1J3NPsUJbV2/?