กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ

#NSDF
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
#NSDFWEARETHEPOSSIBLE
.
ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)