การเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่) แบบออนไลน์

เนื่องจากมีนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”ณ จังหวัดราชบุรี

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย ผ่าน (Application Zoom Cloud Meeting) (zoom) เพื่อให้นักกีฬารับชมและติดตามเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงตามลิ้งค์ซูมที่ส่งมาด้านล่าง

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96074261341?pwd=WmtYN3dNN2ZLenR4K1hpaFMzQ0FwZz09

Meeting ID: 960 7426 1341
Passcode: 356028