คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วย นายปัญญา หาญลำยวง อนุกรรมการฯ เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี

ตามภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ พร้อมร่วมประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา ร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และรับฟังการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามกรอบภารกิจหลัก โดยมี คณะผู้บริหาร กกท. และผู้บริหาร กกท. จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนทุกความฝันเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)