ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งขาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง