กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม กลุ่มผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ 2021

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ 2021 โดยมี นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท., นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท., ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมประชุม

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนทุกความฝันเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/share/p/MEFdoqyeepg1rwTP/?mibextid=WC7FNe