ขอบเขตของงาน โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง ๑๒๘ ปี โรงเรียนนครสวรรค์”