ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง