กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง โอกาสกับความเสี่ยงสำคัญของโลกในยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การบูรณาการกรอบแนวทาง COSO ERM 2017 ในการบริหารความเสี่ยง (Performance) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) บรรยายโดย ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พีระวิช คงเมือง ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง สถาบัน RiskCycle ณ โรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนทุกความฝันเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=912778064183956&id=100063553117610&mibextid=WC7FNe