ขอบเขตของงาน จ้างจัดทำบูธนิทรรศการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

14