ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตัดชุดแต่งกาย Hoodie และกางเกง Sweater pants ชุดประเมินติดตามกีฬาระดับมหกรรม/ติดตามประเมินผลและการตรวจเยี่ยมนักกีฬา) ให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรของกองทุน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณประจำบัญชีปีบัญชี ๒๕๖๗

15