ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13