ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรขอองกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)