ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง