กิจกรรมการสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นำทีมพนักงานและลูกจ้างกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานและทีมผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนทุกความฝันเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=865400582255038&id=100063553117610&mibextid=WC7FNe