ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ VRV สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีการคัดเลือก