งานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่19 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัล และการแสดงความยินดีให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล