กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของ การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหาร ส่วนตําบลวังทอง อําเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

120
ช่วงเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2566 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของ การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหาร ส่วนตําบลวังทอง อําเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้กับ นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา สร้างโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา
.
โดยได้รับเกียรติจาก นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานผู้นำมอบอุปกรณ์กีฬา และคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร
.
โดยมีนายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) และโรงเรียนนิคมสร้างต้นเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
.
ร่วมด้วย พันโทสมจิตร จงจอหอ อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 2008 และพันตรีแก้ว พงษ์ประยูร อดีตนักชกฮีโร่เหรียญเงิน โอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมช่วง “สนุกกับกีฬา ทักษะเพื่อแรงกาย แรงใจ” ให้เด็กๆ ได้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ออกกําลังกาย ฝึกทักษะพื้นฐาน “ต่อย – เตะ ให้เป๊ะแบบนักมวย” อย่างสนุกสนาน
.
กองทุนฯ จะเดินหน้าจัดกิจกรรม และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเดือนธันวาคมนี้