ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70