ขอบเขตของงาน การจัดเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ และกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

52