ขอบเขตของงาน โครงการประชาสัมพันธ์เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4