ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองชัยแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

73

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองชัยแสดงความยินดีและพิธีมอบเงินรางวัล ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล