ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานจัดประชุมสัมมนา การทำความเข้าใจการขอรับการสนับสนุน การเบิกจ่าย และการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖