ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการวางแผนงานประชาสัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยสิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)