ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และดูแลการตลาดออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)