ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566

ขอเชิญน้องๆยื่นขอรับทุนผ่านสมาคมกีฬาต้นสังกัดโดยด่วน ติดต่อสอบถาม 02 186 7111 ต่อ 02 186 7111 ต่อ 8024 หรือ 7734

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย