ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)