“กำลังใจส่งถึงใจ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ตรวจเยี่ยมอดีตนักกีฬา

        กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายวสันต์ เมธาภัทร อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลและนางสาวณัฏฐธิดา สุชาติพงศ์ นักกีฬายกน้ำหนักจากจังหวัดกีฬานครศรีธรรมราช
        ตามที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมอดีตนักกีฬาที่ ทุพพลภาพ ที่อยู่ในความดูแลของกองทุน เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ ในปีงบประมาณ 2566
        ทีมงานกองทุน นำโดย นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ (อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ) พร้อมทั้ง ดร. สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ได้มอบหมายทีมงานกองทุนเดินทางตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจแก่นายวสันต์ เมธาภัทร อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อปี 2537 ทำให้ทุพพลภาพทางร่างกายบางส่วน โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนมาตั้งแต่ปี 2546 และให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ ตลอดมา
        และนำกระเช้าและสิ่งของที่จำเป็นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวณัฏฐธิดา สุชาติพงศ์ นักกีฬายกน้ำหนักจากจังหวัดกีฬานครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อม ทำให้ทุพพลภาพทางร่างกายบางส่วน โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนมาตั้งแต่ปี 2562 และให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ มาโดยตลอดเช่นกัน

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/nsdf.or.th/posts/pfbid02e4aNJsppHNAgjJgcjSRBes8msNefWsFsixCjsL4EKcEnyizq1yodd9CsHm2LV2iHl