กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ไม่ทอดทิ้งกัน

        ตามที่ พลเอก ประวิตร วงค์สุวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบข่าวถึงอาการป่วยของนายบุญทัน ชฏารัมย์ นักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย ซึ่งป่วยเป็นโรคฉี่หนู และยังมีอาการโคม่า โดยพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ด้วยความห่วงใยถึงอาการป่วยของนักกีฬาดังกล่าว จึงมีบัญชาให้ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ ให้การดูแล และหาทางให้ช่วยเหลือนักกีฬาดังกล่าว เป็นการเร่งด่วน
        ทั้งนี้ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ ทราบข่าวถึงความลำบากของนักกีฬาในครั้งนี้ จึงมอบหมายให้นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา และทีมงานของกองทุน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เพื่อตรวจเยี่ยม และประเมินอาการเจ็บป่วยของนักกีฬาดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการให้ความช่วยเหลือในลำดับถัดไป
        เบื้องต้น ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ ให้นำกระเช้าตรวจเยี่ยม เงินบำรุงขวัญ และสิ่งของที่มีความจำเป็น มอบให้นางสาวพิศมัย เจริญศิริ (น้องน้ำฝน) ภรรยาของนายบุญทัน ชฏารัมย์ นักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทย ที่เฝ้าสามีไม่ยอมห่าง เพื่อใช้ในการรักษาตัว
        โดยทั้งนี้ ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ ยังมอบให้ทีมงานของกองทุนลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวสินจัย กุนไธสง อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลที่ทุพพลภาพทีมชาติ ซึ่งพักอาศัยอยู่ ณ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลของกองทุนตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีบัญชาให้ตรวจเยี่ยมนักกีฬาดังกล่าวในครั้งนี้อีกด้วย

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/nsdf.or.th/posts/pfbid0294QaK8KvhAam2naKKy4yxMtSkewh1CZyi6zfkySVKNq9HJGfEj9b1VyC9Mc8EKxMl