ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวสุรีรัตน์ อรรถอินทรีย์ อดีตนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย “คอยเป็นกำลังใจ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”

        ตามที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติให้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมอดีตนักกีฬาที่ทุพพลภาพ ที่อยู่ในความดูแลของกองทุน เพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ ในปีงบประมาณ 2566 ทีมงานกองทุน นำโดย นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ (อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ) พร้อมทั้ง ดร. สุปราณี คุปตาสา (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ได้มอบหมายให้นางสาวภิม นครศรี (หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา) เดินทางตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าและของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้นางสาว สุรีรัตน์ อรรถอินทรีย์ อดีตนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ก่อนจะเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลายเป็นผู้ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง โดยมีมารดาคอยดูแล ทั้งนี้ กองทุนกีฬาได้ให้การช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนรวมทั้ง การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562

แหล่งที่มา :
https://www.facebook.com/nsdf.or.th/posts/pfbid02uhSxR8MJg9TirTQ8kiykC2LhvDYGPCE2Z7nenB9hH1Jhk6aYWKmRnfd865GsMQbfl